Tin tức

Thanh lý tài sản công ty

Bán thanh lý tài sản của công ty bao gồm trang thiết bị, máy móc, dây chuyền đã qua sử dụng....